Årsrapport 2017

Vi er et fylkeskommunalt foretak eid av Akershus fylkeskommune. AKT drifter, forvalter og utvikler fylkeskommunens faste eiendommer knyttet til kollektivformål: buss- og fergeterminaler, bussanlegg og innfartsparkeringsplasser.
Go to UTVIKLING OG RETNING

UTVIKLING OG RETNING

Her kan du lese om formål og ansvarsområde

Go to MÅL OG HELHETLIG STYRING

MÅL OG HELHETLIG STYRING

Her kan du lese blant annet styrets beretning

Go to RESULTATER OG AKTIVITETER

RESULTATER OG AKTIVITETER

Her kan du lese om samhandling, prosjekter og drift

Go to ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP

Her kan du lese resultatregnskap og balanse

2017 var et år hvor vi forankret strategien vår og begynte å høste frukter av endringene. Et år hvor det ble tydelig at retningen er riktig.

OM akt

2017 var året for samhandling, kundetilfredshet og strategi

Foretaket ble opprettet i 1999, og er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler. Foretaket skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivningen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektivtransport.

AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF